Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka

Slanská 22-ka

Vážení spoluobčania,

Podujatie BEH Slanská 22-ka je jedinečnou príležitosťou, aby sa obyvatelia nášho regiónu zišli, podporili bežcov, dôstojne si pripomenuli výročie Slovenského národného povstania a prepojili dva kaštiele forgáčovského rodu. Organizátormi sú regionálny mesačník „Naše novinky" , Obec Slanec, Obec Nižná Kamenica, ktorí Vás srdečne pozývajú dňa 28.augusta 2016 o 10-tej hodine na štart do Slanca. v historickom parku. Trasa povedie zo Slanca cez Slančík, Ruskov, Ďurkov, Bidovce, až po cieľ pred Obecným úradom v Nižnej Kamenici. V túto poslednú letno-prázdninovú nedeľu v kaštieľskom parku v Nižnej Kamenici Vás občerství jedinečné pivo Golem, víno, vhod padne aj dobrý guláš.

Veríme, že Slanskou 22-kou začneme tradíciu nielen behu na konci leta, ale aj tradíciu stretávania sa ľudí z našich regiónov. Heslom podujatia Slanská 22-ka je „ beh pre radosť zo života", preto Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.

Pozvánka

Zmena úradných hodín počas letných prázdnin

Pondelok:  6.00 - 14.00

Utorok: Nestránkový deň

Streda: 6.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30

Štvrtok Nestránkový deň

Piatok: 6.00 - 12.00

Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou páchanou prostredníctvom zaužívaných legiend – zaslanie

Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou páchanou prostredníctvom zaužívaných legiend – zaslanie

Doplnkové informácie