Aktuálne dianie v našej obci

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Bohdanovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Bohdanovce

Oznam

Internetová stránka obce Bohdanovce "bohdanovce-ke.sk" bola z technických príčin v čase od 1.3.2017 - 7.3.2017 nedostupná. 

Ďakujeme za pochopenie

Oznam

Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou páchanou prostredníctvom zaužívaných legiend – zaslanie

Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi a inou trestnou činnosťou páchanou prostredníctvom zaužívaných legiend – zaslanie

Doplnkové informácie